Drunens Gemengd Koor Vivace

1978         –           2018          40 jaar DGK Vivace

We hebben 40 mooie muzikale jaren achter de rug en we willen iedereen die daaraan heeft meegeholpen hartelijk bedanken! 

Helaas is het Drunens Gemengd Koor Vivace per 31 mei 2018 ontbonden.