Drunens Gemengd Koor Vivace

Historie

Het Drunens Gemengd Koor Vivace werd opgericht op 12 september 1978 en is lid van KBZON. Vivace richt zich op de uitvoering van een breed repertoire.
Zo heeft Vivace o.a. de Carminia Burana, Scrooge, The armed man van Jenkins, Misa Criolla van Ramirez, Carols van Britten, de Canisiusmis van Kircher en het Magnificat van Durante op het programma gehad. 

Momenteel telt ons koor ruim 40 leden, verdeeld over sopranen, alten, tenoren en bassen. Met aandacht voor ledenwerving en verenigingsactiviteiten naast gewone repetities zijn we erin geslaagd een atmosfeer te scheppen die ook voor nieuwe leden aantrekkelijk is. Tevens zijn onze activiteiten interessant voor sponsoren. Zo is Vivace eerder gesponsord door het Anjerfonds en de Rabobank. Daarnaast zijn ook een aantal lokale ondernemers onze sponsors door hun advertenties in het Vocaaltje. 


Amazing Christmas publiek

Repetities

Het koor repeteert in De Open Hof Vennestraat 57 5151 CB in Drunen. Iedere dinsdagavond wordt er met overgave gerepeteerd onder leiding van de dirigent. Daarnaast is er aandacht voor kwaliteitsbevordering van het koor doordat er aandacht wordt besteed aan stemvorming

Er is ook een bar om voor en na de repetities nog wat bij te praten onder het genot van een kop koffie, een pilsje of een glas wijn. Kortom, er is ruimte voor ontmoeten, ontspannen en ontplooien.

Kerstrepetitie

De laatste repetitie voor kerstmis is altijd bijzonder. Natuurlijk is de kersttijd er voor reflectie. Zo ook bij het koor. Er worden dan wat bijzondere kerstliederen gezongen en gedichten gedeclameerd. En we drinken samen chocomel en wijn. Meestal is er ook een ludieke noot bij zo'n bijeenkomst waaruit telkens weer blijkt hoeveel creativiteit er in het koor schuil gaat.


Muziek

Bnnen het koor zijn ook mensen die ervoor zorgen dat de kennis van muziek op peil wordt gebracht. Zo zijn er mogelijkheden om noten te leren lezen, zodat het bestuderen van partituren wat eenvoudiger wordt. Sommige repertoire-stukken worden op midi files uitgebracht, per stemsoort. Dat repeteert makkelijker.


Open podium

Voor de vereniging is “het open podium” een hoogtepunt van het jaar, een activiteit die plaatsvindt op de laatste repetitie-avond voor de zomervakantie. Een avond waarbij het podium open is voor iedereen die er zijn kunsten wil vertonen. Ook de dirigent speelt een actieve rol. Het hele koor kijkt reikhalzend naar die avond uit.
Kleine stukjes cabaret worden niet geschuwd. Met een knipoog wordt het voorbije repetitiejaar besproken of een kostelijke situatie nagespeeld. Het is en blijft leuk je talent te tonen en vooral dat samen te doen.